همکاری با ما

شرکت داروسازی سها همواره ایجاد اشتغال و استفاده از سرمایه های انسانی مناطق مختلف کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

لذا به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از تخصص های ذیل ، دعوت به همکاری می نماید.

1-مدیر تولید /محدوده چهار باغ – مدرک تحصیلی :دکترای دارو سازی -حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط – جنسیت:آقا/خانم

2-مدیر تولید/محدوده وردآورد- مدرک تحصیلی:دکترای دارو سازی- حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط- جنسیت:آقا/خانم

3-کارشناس آزمایشگاه- مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد/کارشناسی- حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

متقاضیان محترم رزومه خود را به آدرس resume.1399.2021@gmail.com تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/03/10ارسال نمایند.

دکمه بازگشت به بالا