سایت چهار باغ

سایت چهار باغ : جاده قدیم کرج قزوین- ابتدای چهار باغ -خیابان صفا شرکت داروسازی سها

تلفن: ۴-۹۸۲۶۳۴۷۱۵۰۸۱+
فکس : ۹۸۲۶۳۴۷۱۶۴۰۰ +
ایمیل:  info@sohapharma.ir

کدپستی :۳۱۹۹۹۹۸۴۶۱

دکمه بازگشت به بالا