سایت وردآورد

سایت وردآورد(شهید فقیهی): کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص کرج – روبروی شهرک وردآورد-شرکت داروسازی سها

تلفن: ۲-۹۸۲۱۴۴۹۸۰۷۷۱+
فکس : ۹۸۲۱۴۴۹۸۶۰۱۹+

کدپستی :۱۳۸۹۱۱۴۷۱۱


ایمیل:  info@sohapharma.ir

دکمه بازگشت به بالا