سایت وردآورد

سایت وردآورد(شهید فقیهی): کیلومتر 19 جاده مخصوص کرج – روبروی شهرک وردآورد-شرکت داروسازی سها

تلفن: 2-982144980771+
فکس : 982144986019+

کدپستی :1389114711


ایمیل:  info@sohapharma.ir

دکمه بازگشت به بالا