اخبار اصلی

حضور دکتر علی رضا شریفی مدیرعامل و عضو موظف هئیت مدیره در شرکت پخش بهرسان دارو

به گزارش روابط عمومی شرکت داروسازی سها؛ در روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ آقای  دکتر علی رضا شریفی مدیرعامل و عضو موظف هئیت مدیره به همراه مدیران مربوطه شرکت جهت از سرگیری ارتباط فی مابین با حضور در شرکت پخش بهرسان دارو با مدیرعامل آن مجموعه دیدار به عمل آوردند.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =