آرشیو آخبار

بازدید مدیرعامل از سایت وردآورد

به گزارش روابط عمومی شرکت دارو سازی سها ، دکتر علیرضا شریفی مدیر عامل شرکت به همراه مدیران مربوطه در روز یک شنبه مورخ۹۹/۰۸/۱۸ از واحد اداری و خط تولید سایت وردآورد بازدید به عمل آوردند و در ادامه طی جلسه ای با حضور اعضاء شورا اسلامی کار به بررسی مشکلات و مسائل مربوط به کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص پرداختند.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =