اخبار اصلی

بازدید سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال احمراز شرکت داروسازی سها

دربازدید سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر،تاکید شد

لزوم برخورداری از نگاه توسعه محور در تدوین برنامه تولید  درشرکت داروسازی سها

 دکترحسن صفاریه سرپرست سازمان تدارکات  پزشکی هلال احمر وهیات همراه صبح روز دوشنبه از شرکت داروسازی سها، بازدید کردند.

به گزاش روابط عمومی سها، دکتر صفاریه با حضور درنشست مدیران شرکت داروسازی سها با اشاره به دشوار بودن شرایط کلان اقصادی به خصوص چالش های فراروی نظام دارویی کشور،برخورداری ازنگاه توسعه محور در تدوین برنامه عملیاتی درشرکت داروسازی سها را ضامن پایداری تولید و حفظ اشتغال در این مجموعه  دانست.

وی در ادامه  با بیان اینکه عبور از شرایط سخت و بحرانی تنها با مدیریت هوشمندانه، پرهیز از تصمیمات هیجانی و با آرامش خاطردر مجموعه تصمیم گیری امکان پذیر می شود بر لزوم آینده نگری در برنامه ریزی تولید مبتنی بر تامین نیازهای بازار دارویی داخلی و بین المللی، تاکید کرد.

سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر سپس با بیان اینکه که باید زیرساخت های نظام تولید دارو در کشورحفظ و تقویت شود، کشورهای همسایه ایران را فرصتی برای صادرات هدفمند دارو ارزیابی کرد.

وی درپایان سخنان خود از تلاش های دلسوزانه تیم مدیریتی  وهمه کارکنان شرکت داروسازی سها در  جهت پیشبرد برنامه های جمعیت هلال احمر در تامین بخشی ازنیازهای دارویی کشور، قدردانی کردند.            

پیش از سخنان دکتر صفاریه،دکتر کامران یوسفی مدیر عامل  شرکت داروسازی سها ضمن خیر مقدم به سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر و هیات همراه،به بخشی از مشکلات موجود در حوزه تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز برای تامین مواد و تجهیزات اشاره کرد و افزود،

به فضل الهی و با حاکم شدن مدیریت جهادی در این  شرکت، مدیران و کارکنان این مجموعه دارویی توانسته اند چالش ها را به فرصت هایی برای تقویت تولید، استفاده حداکثری از ظرفیت ها و امکانات محدود وایجاد ارزش افزوده، تبدیل کنند.

در ادامه این نشست ، دکتر سیاوش میرزایی معاون بهره برداری شرکت داروسازی سها نیز گزارشی  ازعملکرد این شرکت در شش ماه اول سال ۹۸ ارائه کرد.

دکتر میرزایی ، راه اندازی خط تولیدپلت، مکمل های دارویی، مایعات، تزریقی وبایو تکنولوژی را از جمله برنامه های آتی شرکت داروسازی سها در آینده نزدیک، اعلام کرد.

بازدید ازبخش های مختلف شرکت از جمله  خطوط تولید، آزمایشگاه، تحقیق و توسعه و بازرگانی در دو سایت چهار باغ و ورآورد پایان بخش برنامه  دیدار یک روزه سرپرست سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر و هیات همراه از شرکت داروسازی سها بود.                        

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + seven =