همکاری با ما

شرکت داروسازی سها همواره ایجاد اشتغال و استفاده از سرمایه های انسانی مناطق مختلف کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

لذا به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از تخصص های ذیل ، دعوت به همکاری می نماید.

۱-مدیر کنترل کیفی داروسازی دارای حداقل سه سال سابقه کاری

۲-سرپرست HSE – رشته ایمنی و بهداشت دارای حداقل دو سال سابقه کار

۳-سرپرست صادرات داری ۳ سال سابقه کار و دارای تحصیلات مرتبط

۴-کارشناس فروش حداقل داری دو سال سابقه کار ، مسلط به اصول و فنون فروش و دارای تحصیلات مرتبط

۵-رئیس آزمایشگاه آنالیزدستگاهی حداقل داری ۳ سال سابقه کار ودارای تحصیلات مرتبط

۶-مسئول فنی جهت ساخت ماده موثره دارویی با سه سال سابقه کار و دارای تحصیلات مرتبط

متقاضیان محترم در اسرع وقت رزومه خود را به آردس Info@sohapharma.ir ارسال نمایند.