همکاری با ما

شرکت داروسازی سها همواره ایجاد اشتغال و استفاده از سرمایه های انسانی مناطق مختلف کشور را در دستور کار خود قرار داده است.

لذا به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از تخصص های ذیل ، دعوت به همکاری می نماید.

۱-مدیر کنترل کیفی داروسازی دارای حداقل سه سال سابقه کاری

۲-کارشناس HSE – رشته ایمنی و بهداشت دارای حداقل دو سال سابقه کار

۳-کارشناس فروش حداقل داری دو سال سابقه کار ، مسلط به اصول و فنون فروش و دارای تحصیلات مرتبط

۴-رئیس آزمایشگاه آنالیز دستگاهی حداقل داری ۳ سال سابقه کار و دارای تحصیلات مرتبط

۵-مسئول فنی جهت ساخت ماده موثر دارویی با سه سال سابقه کار و دارای تحصیلات مرتبط

متقاضیان محترم در اسرع وقت رزومه خود را به آدرس Info@sohapharma.ir ارسال نمایند.