fa-IRen-US
شربت رانیسید
نام علمی و شکل دارویی :
شربت رانیتیدین
گروه دارویی:
مهار كننده ترشح اسيد و ضد زخم معده
نام تجاری:
Ranicid
رانیتیدین

توضیحات

درمان زخم معده و گاستریت
دی ان ان evoq