fa-IRen-US
شربت برونتیف
نام علمی و شکل دارویی :
شربت کتوتیفن 1 میلی گرمی/ 5 میلی گرمی
گروه دارویی:

آنتی هیستامین

نام تجاری:
Brontif
شربت برونتیف

توضیحات

گشاد کننده برونش،پیش گیری از حملات آسم و بیماری های حساسیتی نظیر رینیت و اتهاب ملتحمه

دی ان ان evoq