فارسى (ایران)English (United States)
کاردیلول سها
کاردیلول سها
نام علمی دارو (ژنریک):
کاردیلول
گروه دارویی:
قلب وعروق
دی ان ان evoq