فارسى (ایران)English (United States)
آملودیپین سها
آملودیپین سها
نام علمی دارو (ژنریک):
آملودیپین
گروه دارویی:
قلبی و عروقی
دی ان ان evoq