فارسى (ایران)English (United States)
لیزیپریل سها
لیزیپریل سها
نام علمی دارو (ژنریک):
لیزیپریل
گروه دارویی:
قلبی و عروقی
دی ان ان evoq