فارسى (ایران)English (United States)
کاپتوپریل سها
نام علمی دارو (ژنریک):
کاپتوپریل
گروه دارویی:
قلبی و عروقی
دی ان ان evoq