فارسى (ایران)English (United States)
والسارتین سها
نام علمی دارو (ژنریک):
والسارتین
گروه دارویی:

قلبی و عروقی

دی ان ان evoq