fa-IRen-US
والسارتین سها
نام علمی و شکل دارویی :
قرص والسارتین 40،80،160 میلی گرمی
گروه دارویی:

آنتا گونیست گیرنده آنژیوتانسین II

نام تجاری:
Valsartin 40&80&160
والسارتین سها

توضیحات

این دارو به تنهایی و با همراه سایر داروهای کنترل کننده فشار خون، در درمان فشار خون به کار می رود.
در بیماران با نقض عملکرد بطن چپ باعث افزایش طول عمر میگردد وهمچنین در درمان نارسایی قلب کاربرد دارد.

دی ان ان evoq