فارسى (ایران)English (United States)
ايزوسورباید سها
نام علمی دارو (ژنریک):
ايزوسورباید
گروه دارویی:
قلبی و عروقی
دی ان ان evoq