fa-IRen-US
نیتروگلسیرین سها
نام علمی و شکل دارویی :
قرص نیتروگلسیرین 206 و 6.4 میلی گرم
گروه دارویی:

قلبی و عروقی

نام تجاری:
Nitroglyserin
نیتروگلسیرین سها

توضیحات

پیشگیری و درمان آنژین صدری حاد و درمان آنژین صدری مزمن - درمان نارسایی بطن چپ

دی ان ان evoq