fa-IRen-US
قرص رزوسترول
نام علمی و شکل دارویی :
رزوواستاتین
گروه دارویی:
نام تجاری:
Rosestrol
قرص رزوسترول
دی ان ان evoq